Letopiseţul Ţării Moldovei
0% of Letopiseţul Ţării Moldovei completed

About

From the Publisher

Urechi au luat izvoarele letopisețului său în cronicile anterioare a țării în predaniile bătrânilor în hrisoavele domnilor și îndeosăbi în cronicarii leșești a căror limbă precum și acea latinească le cunoștea. De aceasta nu trebuie să ne mirăm. înaintea venirei domnilor țarigrădeni limbile latină slavonă și polonă era tot așa de familiare boierilor și tot ce era însemnat în societatea română precum mai pre urmă se făcură acea elină în timpul fanarioților și astăzi acea franțeză. [...] Cronica lui Urechi au slujit de urzeală tuturor cronicarilor următori. Mai întâi ea au slujit la compilațiile lui Evstratie Logofătul Simeon Dascălul și Misail Călugărul. Lucrarea acestor s-au mărginit în copierea letopisețului lui Urechi cu oareșcare adaosuri și notiții geografice a țărilor megieșite cu Moldova.Mihail KOGă‚LNICEANU Notiție biografică a cronicarilor Moldaviei

Published: Litera an imprint of PublishDrive on
ISBN: 9786066003384
List price: $1.99
Availability for Letopiseţul Ţării Moldovei
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews