Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 days
Read preview

Length:
295 pages
3 hours
Publisher:
Released:
Oct 29, 2015
ISBN:
9781310100666
Format:
Book

Description

Кнігу прозы Андрэя Федарэнкі складаюць шэсць аповесцей, напісаных у розныя гады. Як і заўсёды, проза А. Федарэнкі чытаецца лёгка. Але гэта зусім не лёгкае чытво. Аўтар імкнецца спасцігнуць духоўны свет сучасніка, зразумець яго клопаты і трывогі. Творы пісьменніка вызначаюцца лю­боўю да чалавека, добрым веданнем жыцця, тонкім псіхалагізмам, шчырасцю.

Publisher:
Released:
Oct 29, 2015
ISBN:
9781310100666
Format:
Book


Related to Ланцуг

Book Preview

Ланцуг - Андрэй Федарэнка

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Ланцуг

0
0 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews