Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Noc świętojańska wrocławskich krasnali
Noc świętojańska wrocławskich krasnali
Noc świętojańska wrocławskich krasnali
Ebook21 pages9 minutes

Noc świętojańska wrocławskich krasnali

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Wrocław słynie z wielu wspaniałych zabytków, nietuzinkowych wydarzeń kulturalnych, gościnnej atmosfery i krasnali, które razem z ludźmi w zgodzie mieszkają w tym przepięknym mieście. Bajka ta jest opowieścią o czterech skrzatach, które tajemniczy Los Krasnali wystawił na wyjątkową próbę.

Poznacie historię Truchci, Więziennika, Syzyfka i Marzyciela, krasnoludków, które w czasie Nocy Świętojańskiej spotykają się ze sobą na Moście Tumskim, zwanym także „mostem miłości”.

Z bajki tej dowiecie się między innymi tego, czym jest miłość, pracowitość, jak ważna w życiu jest nadzieja, dlaczego nie wolno kłamać, kraść, zazdrościć komuś czegoś, oceniać kogoś po wyglądzie i jak potrzebna jest innym bliźnim nasza pomoc, kiedy ci znajdą się w potrzebie. Poznacie też magię słów: „proszę” i „dziękuję”, inne zastosowanie dla zwykłej agrafki, oraz tego, czy wystarczy mieć duże okulary, żeby lepiej widzieć.

Odkryjecie razem z Truchcią i Więziennikiem jedną z największych tajemnic życia, zobaczycie także, czy marzenia faktycznie są najważniejsze, a jaki będzie morał tej niezwykłej opowieści, tego już dowiecie się po przeczytaniu bajki.Patronat medialny:


Miasto dzieci
Strefa autora
Sztukater
LanguageJęzyk polski
Publishere-bookowo.pl
Release dateSep 20, 2013
ISBN9788378592204
Noc świętojańska wrocławskich krasnali
Read preview

Reviews for Noc świętojańska wrocławskich krasnali

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Noc świętojańska wrocławskich krasnali - Marek Dryjer

  Noc świętojańska wrocławskich krasnali

  Marek Dryjer

  © Copyright by Marek Dryjer & e-bookowo

  Rysunki: Justyna Stankowska

  Projekt okładki:

  e-bookowo

  PATRONAT MEDIALNY:

  Miasto dzieci.pl

  Radio Ram

  Sztukater.pl

  © copyright by wydawnictwo e-bookowo 2013

  ISBN 978-83-7859-220-4

  Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości

  bez zgody wydawcy zabronione

  Wydanie I 2013

  Konwersja do epub A3M Agencja Internetowa

  – Bajkę dedykuję synkowi, Kubusiowi –

  To była wyjątkowa, czerwcowa noc. Lśniący księżyc świecił na ciemnym niebie niczym wielka żarówka. Kłódki zakochanych cichutko dźwięczały na Moście Tumskim. Lekki wietrzyk powiewał od strony Katedry, której dwie podświetlone wieże rozjaśniały noc. W lustrze Odry odbijało się blade światło lamp gazowych, ciemny nurt rzeki falował nieprzerwanie. Figury św. Jadwigi i św. Jana Chrzciciela otulał mrok. Na

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1