Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jestem...
Jestem...
Jestem...
Ebook129 pages40 minutes

Jestem...

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook


Wiersze zebrane w tym tomiku pochodzą z lat 2005 – 2014. To zbiór wierszy, które ukazują emocje, przeżycia i drogę jaką autor musiał przejść, by być tym kim jest. Wiele z tych wierszy, to wiersze bardzo osobiste, których jednak autor nie chce chować przed ,,światem”.
Bardzo dużo miejsca w poezji Krystiana Karola Lisowskiego zajmuje temat miłości – pięknej, dającej radość ale i ukojenie bólu. Ten tomik, to również podsumowanie pewnego rozdziału w życiu, o którym trudno mu zapomnieć, lecz trzeba to uczynić, by nie oglądając się za siebie móc tworzyć rzeczywistość i budować przyszłość. Znajdą tu Państwo wiersze smutne i optymistyczne, refleksyjne i proste w przekazie. Faktem jest, że tomik ten jest spełnieniem marzeń, jednocześnie dodając skrzydeł do dalszego pisania.


Krystian Karol Lisowski
urodzony 29 stycznia 1982 w Nakle nad Notecią. Poezją zainteresował się w szkole podstawowej, zainspirowany twórczością Leopolda Staffa, zapragnął napisać własny wiersz.
Zadebiutował na łamach periodyku kulturalnego „Kozirynek” w 2008 roku czterema swoimi wierszami. Publikuje na własnej stronie internetowej oraz na portalach tematycznych. Wiersze autora czytane były również w radiu. Pisze również artykuły i felietony.
LanguageJęzyk polski
Publishere-bookowo.pl
Release dateMay 29, 2014
ISBN9788378593461
Jestem...
Read preview

Related to Jestem...

Related ebooks

Reviews for Jestem...

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Jestem... - Krystian Karol Lisowski

  Internetowa

  Jestem

  Jestem, więc kroczę

  w myśli prorocze

  w przedziwnym świecie

  wiatru warkocze.

  Jestem, oddycham

  pierś swą wypinam

  dumnie rozwarty

  szalę przeginam.

  Mam usta, więc mówię

  szeptem, półgłosem

  chcę się podzielić

  ze światem tym,

  co w rękach swych niosę.

  Przedmowa

  POEZJA to nie tylko Matka Słów, ale przede wszystkim duszy. Zabiera mnie do świata, gdzie subtelnością metafor poeta ukazuje swoje wnętrze. I tak się dzieje, gdy czytam wiersze Krystiana. Już w lipcu 2013 roku wyraziłam swoją opinię na Jego stronie internetowej, gdzie napisałam: „Drogi Krystianie. Już jakiś czas temu miałam przyjemność poznać Twoją Twórczość, poznać Twoją stronę duszy, wrażliwości, zdolności empatii. To wszystko jest w Twoich wierszach. Czasem pytasz o sens, życia, bytu, czasem rzędami słów poszukujesz prawdy, a czasem istoty miłości, ale jakbyś nie wędrował po meandrach swoje duszy, umysłu i jakich byś nie użył słów powiem Ci tylko jedno: Że piszesz - jak mawiam o sobie – „całym sobą. Każde Twoje słowo, a w nim skryta myśl, jest głęboko przemyślana, a więc trafna. Nie doszukuję się w Twoich wierszach tego co tak lubię, melodyki, rytmu bo masz inny niż ja styl. Ale oboje Drogi Krystianie zmierzamy do tego samego celu; do autentyczności przekazu, do prawd, do uzmysłowienia Czytelnikowi tego co On i tak wie, ale czasem myślę, że zapomina: - o empatii. Podziwiam Twoją Krystianie, tą która tak skrzętnie wplatasz w warkocze swoich słów. Z serca pozdrawiam Marta.

  Dziś mam przyjemność, zaszczyt, wyrazić, dopełnić swoje zdanie na temat poezji Krystiana. Dziś owym Słowem Wstępu mam Ciebie Drogi Czytelniku zachęcić do czytania wersów poezji Poety... I czynię to z przyjemnością. Ale i zastanawiam się czy na pewno trzeba?

  Bo moim zdaniem wystarczy otworzyć na pierwszej stronie tomik, i przeczytać, by zrozumieć, że Krystian Karol Lisowski nie pisze o niczym, co i nam nie jest znane...

  Ale jak pisze... No właśnie... bywa, że wiedzieć to nie zawsze znaczy pamiętać.

  Krystian Karol Lisowski „utrwala pamięć emocji" w słowach wierszy...

  „Jestem więc kroczę

  w myśli prorocze..."

  Każdy z nas, każdego dnia, krok za krokiem pokonuje ... życie i to, co ono wnosi w nasz świat emocji. Przytoczę Ci Czytelniku mój ulubiony wiersz tego Poety:

  „Przeminęło…

  Nie jest trudno na świat przyjść

  ulice poznawać nieznane

  trudno ze świata sztywno wyjść

  gdy ciało w piach jest wkładane."

  Nie brzmi to optymistycznie? Owszem. Brzmi zdecydowanie, lecz czy ostatecznie? Sam

  zdecyduj a ja dodam coś jeszcze... Parafrazując słowa Krystiana:

  ....

  Najtrudniej zrozumieć słowa

  co duszy szeptem drgają

  Najtrudniej otworzyć serca

  dla tych, co na to czekają...

  Otwórz swoje serce, Drogi Czytelniku, a pojmiesz piękno poezji. Piękno i prawdę zawartą w Poezji Krystiana Karola Lisowskiego.

  Zapraszam Cię do świata słów, do świata prawd i emocji Poety.

  Marta Grzebuła

  Dla oczu Twych…

  Każą mówić – to, co chcą słyszeć

  darzyć uczuciem – im zrozumiałym.

  A kiedy przyjdzie czas by dojrzeć,

  i całym sercem być zakochanym?

  Nie odpływaj

  Nie odpływaj za daleko,

  choć cię niosą fale,

  powiedz, czy mam tutaj czekać?

  Czy mam płynąć dalej?

  Może wiatry są łaskawe,

  drzewom przy nadziei,

  powiedz co nas czeka dalej,

  czy los wspólny mogę wielbić?

  Nie odpływaj zbyt daleko,

  bo niepamięć cię tam spotka,

  czy wciąż cierpieć trzeba przez to,

  bo się kocha?

  Czy wśród fal drogowskazy,

  kurs obiorą na mnie,

  czy nie będę już za stary,

  czy nie będę leżał na dnie…

  Tylko tu

  Nie gdzie indziej, tylko tu,

  gdzie stoją stopy zmęczone,

  miejsce jest moje.

  Tylko tu.

  Tylko tu, gdzie mój oddech,

  gdzie

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1