Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Polowanie na grubego zwierza

Polowanie na grubego zwierza

Read preview

Polowanie na grubego zwierza

Length:
36 pages
33 minutes
Publisher:
Released:
Sep 5, 2014
ISBN:
9788378593911
Format:
Book

Description

Poruszające opowiadanie o relacjach między synem i ojcem, i ich wzajemnie wykluczających się przekonaniach. Rzecz o tym jak w poukładanym i przewidywalnym świecie syna pojawiają się zdrada, i chciwość, które wszystko niszczą. Ojciec, postanawia pomóc jedynakowi, podejmując kontrowersyjne działania, rozpoczynając walkę ze śmiercią o życie.

Martin Cross
Rocznik 1968, Wielkopolanin, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. Realizuje się w trzech projektach: krótkich opowiadaniach obyczajowych, dłuższych nowelach fantastycznych i długich thrillerach. Pracuje w instytucjach samorządowych. W dniu jego 44 urodzin Majowie zaplanowali koniec świata...
Publisher:
Released:
Sep 5, 2014
ISBN:
9788378593911
Format:
Book

About the author


Book Preview

Polowanie na grubego zwierza - Martin Cross

You've reached the end of this preview. to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Polowanie na grubego zwierza

0
0 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews