Războiul Reginelor
0% of Războiul Reginelor completed

About

Summary

Când lumea este invadată de regi care vor să dețină supremația din neant apar două copile predestinate să salveze lumea. Yassuna, sau Yas, este o copilă care niciodată nu s-a simţit acasă printre muritorii de rând, întotdeauna tânjind după libertate, după cerul de un albastru nemărginit, după şoaptele vietăţilor din lumea înconjurătoare... Întotdeauna s-a simţit străină de locurile în care a crescut şi de oamenii pe care trebuia să îi iubească.
În momentul în care îşi descoperă adevăratele origini, lumea capătă un nou sens pentru fată. În împrejurări tragic, află că este elfă, o fiinţă legate prin fel şi fel de farmece în adâncul sufletului de natură şi mai presus de toate că este regina elfilor, cea care trebuie să îşi îndrume poporul mai departe pe calea cea bună.
Elfii sunt fiinţe reci şi arogante, lipsite de simţul observării, dar totuşi raţionale şi mândre, iar regina elfă nu este un caz diferit, din contră, parcă toate trăsăturile de caracter ale elfilor sunt amplificate în prezenţa acesteia. De asemenea, elfii posedă o frumuseţe nemuritoare, dar glacial, ce stinge chiar şi focul Iadului.
Regina elfă este aruncată în mijlocul acţiunii, fiecare rege şi regină încercând să ajungă la ea, o marionetă cu ajutorul căreia pot obţine ceea ce doresc fără prea mult efort. Din nefercire pentru ei, Yas este independentă şi puternică şi îşi dă seama de avantajele pe care doresc să le obţină de pe urma ei. V-am zis oare că elfii sunt foarte vigilenţi? Elfii sunt reci în interior, sau cel puţin nu simt iubirea intens, dar convieţuiesc cu ea şi o respectă.
În drumul ei, Yassuna o întâlneşte pe Min’yara, Regina Zână, pe care reuşeşte să o îndrăgească, în ciuda interesului ascuns pe care îl are, pentru sfaturile bune şi pentru cugetări, dar şi pentru felul ei de a fi. De asemenea, în călătoria sa, o însoţeşte Samin, un muritor care şi-a vândut sufletul ei, adorând-o şi iubind-o din toată fiinţa lui. La un moment dat, drumurile lor se încrucişează şi fiecare o porneşte spre propriul destin. Elfa nu este prea mult timp singură, căci îl întâlneşte pe Beor, trimisul Reginei Arkude în căutarea ei. La fel ca şi Samin, Beor începe să nutrească sentimente ascunse pentru Yassuna. După o lungă călătorie, aceştia ajung în teritoriul deţinut de elpizi şi implicit îl cunosc pe regele acestora, Fhar-Dur. Dacă aparent este lipsit de suflet, acesta îi pune la încercări grele pe elfă şi pe arkud, în încercarea de a îi învăţa să se cunoască pe ei înşişi şi natura din jurul lor.
Destinul o poartă pe Yassuna în tărâmul piticilor, unde o găseşte pe Regina Arkudă izolată de poporul ei, din cauza ameninţărilor ce o pândeau, aşteptând să dea naştere viitoarei succesoare a tronului arkud. Împrejurările în care regina elfă şi regina arkudă se întânesc nu sunt prea plăcute, un nou război ameninţând să zguduie din nou pacea care fusese restabilită în aceste ţinuturi uitate de mintea omului. Regina elfă, alături de regina arkudă pun la cale un plan pentru a opri tot acest dezastru.

Published: EdDigitala on
ISBN: 9786068799193
List price: $2.50
Availability for Războiul Reginelor: Cartea I
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews