Η τετραετία που έφερε την Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα (2005-2009)

Book Actions

Start Reading

Book Information

Η τετραετία που έφερε την Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα (2005-2009)

Ratings:
Rating: 0 out of 5 stars0/5 ( ratings)
Length: 798 pages8 hours

Description

Η θεμελίωση και ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας (Broadband) και του ευρυζωνικού Διαδικτύου (του «γρήγορου» ‘Ιντερνετ) που επετεύχθη στην Ελλάδα στην τετραετία 2005-2009, περιγράφονται από την οπτική γωνιά του εθνικού Ρυθμιστή Τηλεπικοινωνιών που παρακολουθούσε, επόπτευε και ήλεγχε την αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Καταγράφονται επίσης: (1) οι ανησυχίες, τα οράματα και οι προσπάθειες ανάπτυξής τους με σκοπό την «ευρυζωνικοποίηση» (broadbandization) και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, (2) τα μέτρα και πρόστιμα που αναγκάστηκε να επιβάλει η ΕΕΤΤ στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες για να συμμορφωθούν πλήρως με την τήρηση των κανόνων, (3) η σφοδρή αντίσταση του ΟΤΕ στο άνοιγμα της αγοράς και (4) οι δυσκολίες λειτουργίας μέσα σ’ ένα δυσκίνητο και αναποφασιστικό Κράτος με έλλειψη συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων που οδήγησαν στη μη πραγματοποίηση δύο πολύ σπουδαίων για το τεχνολογικό μέλλον της χώρας έργων, του "λειτουργικού διαχωρισμού" του ΟΤΕ και της κατασκευής ενός "εθνικού δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι" (FTTH).

Read More