Εφιάλτες Που Αγάπησα: Ποιητική Συλλογή by Alkis Andreou by Alkis Andreou - Read Online

Book Preview

Εφιάλτες Που Αγάπησα - Alkis Andreou

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Εφιάλτες Που Αγάπησα

Άλκης Ανδρέου

By Alkis Andreou

Published by Alkis Andreou

Copyright 2016

Cover art by Demi Chatzidaki

Editing by Dimos Velenjas

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to Smashwords.com or your favorite retailer and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.

ISBN:978-618-82403-1-5

Περιεχόμενα

1. Σε εσένα

2. Όταν μου πεις

3. Γέλα παλιάτσο

4. Μόνο τον εαυτό μας έχουμε

5. Έπεσα ή πέφτω ακόμα;

6. Περιφράξεις Μανταρινάκη

7.