Start Reading

Sebolai Sebolai

Ratings:
Length: 22 pages13 minutes

Summary

Sebolai ke motsaadinôpolô wa lephata la DIS, mme gape mo sephiring sa gagwe, o dirisa bokgôni le kitsô tsa gagwê tsa go tsaa ditlhôlwa go lwantsha borukutlhi ka bogagagwê e se ka fa molaong. Se ga se letlêlesege. Ba lephata la DIS ba mo motlhaleng wa gagwê gore ba mo tshware a tle a di gamê a sa di tlhapela.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.