Start Reading

Thuật phòng, trị gian tà.

Ratings:
222 pages2 hours

Summary

Sách chọn lọc trên 100 câu chuyện văn – sử hấp dẫn dưới tên gọi là “ Thuật phòng, trị gian tà ”, bao gồm 9 chương :
1. Quân tử và tiểu nhân .
2. Thuật phân biệt trung lương và gian tà.
3. Thuật phán xét gian tà qua đặc điểm.
4. Thuật bài xích gian tà.
5. Thuật chế phục gian tà .
6. Thuật đấu trí với gian tà.
7. Thuật khai thác nhược điểm của gian tà.
8. Thuật né tránh gian tà.
9. Thuật cải hóa và sử dụng gian tà.
Qua những mẩu chuyện hấp dẫn, hi vọng người đọc có thể tự rút ra những điều hữu ích để vận dụng vào trong nhiều lĩnh vực: ứng xử, ngoại giao, quân sự, thương trường.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.