Start Reading

Карби і скарби. Посвіт Карпатського світу (Karby i skarby. Posvit Karpats'kogo svitu)

Ratings:
286 pages3 hours

Summary

Від володаря Шевченківської премії!

Твори Мирослава Дочинця знають і люблять по всьому світу! На сторінках своїх книжок він шукає відповіді на одвічні питання, що близькі кожному: хто ми, для чого прийшли в цей світ, куди йдемо. Ви доторкнетеся до споконвічної мудрості українського народу, яку зберігають Карпатські гори, віднайдете ту одвічну гармонію, що є основою нашого існування на землі.

Ця книга — неспішна дружня оповідь про відчуте й спостережене, пережите й побачене. Мозаїка образів підкуповує своєю щирістю, простотою й мудрістю, захоплює й не відпускає, навіть коли перегорнена остання сторінка. (Vid volodarja Shevchenkivs'koi' premii'!

Tvory Myroslava Dochyncja znajut' i ljubljat' po vs'omu svitu! Na storinkah svoi'h knyzhok vin shukaje vidpovidi na odvichni pytannja, shho blyz'ki kozhnomu: hto my, dlja chogo pryjshly v cej svit, kudy jdemo. Vy dotorknetesja do spokonvichnoi' mudrosti ukrai'ns'kogo narodu, jaku zberigajut' Karpats'ki gory, vidnajdete tu odvichnu garmoniju, shho je osnovoju nashogo isnuvannja na zemli.

Cja knyga — nespishna druzhnja opovid' pro vidchute j sposterezhene, perezhyte j pobachene. Mozai'ka obraziv pidkupovuje svojeju shhyristju, prostotoju j mudristju, zahopljuje j ne vidpuskaje, navit' koly peregornena ostannja storinka.)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.