Start Reading

ALLAH BANA YETER

Ratings:
37 pages57 minutes

Summary

ALLAH BANA YETER
Başımı alıp gidesim değil de
Başımı secdeye koyup.
Benim en çok senin yanına gelesim var Ya Rabbi.!
Kabul et huzuruna
Bismillahirrahmanirrahim


Besmele, Allah'ın bahçesine girerken müsade istemektir. " Bismillahirrahmanirrahim


Allahım


Allahım! Cenneti gözüyle görüyor ve nimetlerinden yararlanıyor gibi; cehennemi de görüyor ve azaba uğruyor gibi bir takvâ nasib eyle bize.


Koru kalbimi


"Yâ Adl! Senin adaletindir sığındığım, Senin nizamındır güvendiğim. Adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi..."


Hazırmısın


Gözlerini yumup bir an, öleceğin günü düşün ! Hazır mısın bak bakalım, şöyle biraz dünü düşün !


Bana Allah yeter


Hiç süphe yok ki, Allah'in yardimi sabredenlerle beraberdir. (Bakara, 153)


Secde Yoksa Bekleme Kabirde Kurtuluşu..


Yâr Olmaz Sana Servetin Tek Bir Kuruşu, Secde Yoksa Bekleme Kabirde Kurtuluşu..


Rad suresi


Kalpler, ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rad Suresi / 28


Allah vardır


ÂL-İ İMRÂN/109. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler, dönüp dolaşıp Allah'a varır.


Estağfirullâh


Rabbim, kalplerimizi Estağfirullâh'la cilaladıktan sonra kirletmemize asla müsaade etme...


İsyan etme Dua et


Biz Yıldız kaydıktan sonra dilek tutmak yerine Namazdan sonra dua etmeyi tercih ediyoruz


Bismillâhirrahmânirrahîm


"Ey Rahmân ve Rahîm olan Allâhım! Rahmâniyetine yaraşır şekilde, bize "Bismillâhirrahmânirrahîm"in sırlarını anlamayı nasip eyle."


DİLDEN DÜŞÜRÜLMEYECEK YEDİ ŞEY


1. Her hayırlı işe besmele-i şerîfe(Bismillâhirrahmânirrahîm) ile başlamak,2. Her hayırlı işi tamamladıktan sonra "Elhamdülillâh"demek,3. İleride yapacağı hayırlı bir iş için "İnşâallah" demek,4. Bir musîbet (belâ) işitince "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" demek,


5. Herhangi bir günah işlemişse tevbe ve istiğfar etmek,6. "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" kelime-i tayyibesini dâimâ söylemek.7. "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühu" kelime-i şerîfesini kalp huzûru ile devâmlı söylemek.


Ve


"Sübhânellâhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm" demeye gece ve gündüz devâm etmelidir

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.