Start Reading

Tragedie. Wyzwolenie. Lepsze Życie

Ratings:
Length: 275 pages3 hours

Summary

Po śmierci mojej mamy w maju 1994 r. postanowiłem spisać informacje o powiązaniach rodzinnych, o wydarzeniach rodzinnych, ułożyć tablicę genealogiczną, spisać wspomnienia z czasów II wojny światowej – wysiedleniach, pobycie w hitlerowskich obozach zagłady: Zamość, Oświęcim, Auschwitz-Birkenau... Podać nazwiska ludzi z naszj wsi pomordowanych w czasie wojny – jest pamiątkowa tablica w kościele ufundowana przez mieszkańców po wyzwoleniu (pamiętam zbiórkę pieniędzy).
W latach 1996-99 zebrałem i spisałem to, co było w pamięci krewnych. Przez ten rok także opierając się na notatkach i pamięci – spisałem swoje wspomnienia z 38 lat pływania na statkach. Opracowałem także 2 albumy fotograficzne: jeden rodzinny, drugi związany z moją pracą. Na początku 2000 r. kupiłem sprzęt (komputer, skaner, drukarkę laserową i atramentową) i do Wielkanocy wydrukowałem 4 książki.
W latach 2000-2004 na podstawie zdobytych w Archiwach i różnych USC ok. 400 różnych dokumentach opracowałem szeroką „KRONIKĘ RODZINNĄ” z lat 1750-2000 wraz z tablicą genealogiczną – ok. 700 osób. W następnych latach uzupełniałem dokumenty. Odnalazłem dokumenty z 1911, 1912 i 1913 r. dotyczące wyjazdu mego dziadka Jana Chmielewskiego i jego brata Józefa do USA na zarobek, aby kupić gospodarkę. Obu im się to udało.
Ta książka jest zbiorem informacji dot. głównie lat II wojny światowej 1939-1945 oraz skrótowo zmiany jakie zaszły w życiu ludności w latach 1944-2000 w porównaniu z nędzą życia ludności okolicznych wsi przez setki lat – do wyzwolenia w 1944 r. W latach 1941 i nn. mieszkańcy Skierbieszowa i okolicznych wsi zostali przez okupanta niemieckiego wysiedleni, umieszczeni w obozach przejściowych, przetransportowani do obozu zagłady w Oświęcimiu lub wysłani do robót na terenie Niemiec. Moja rodzina została osadzona na pożydowskiej gospodarce we wsi Głusko. Inni krewni zginęli w Oświęcimiu. Niewielu przeżyło. Helena, siostra mojej mamy przeżyła 30 miesięcy w niemieckich obozach. Jej relację (mp3 i tekst) nagrałem w 1999 r.
Niniejsze opracowanie wraz z w/w relacjami przesłałem do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (mp3 + teksty; podziękowanie!), a także (rocznica wysiedleń) do: Radio Maryja, w Skierbieszowie do - Księży parafii NMP, wójta gminy, dyrektorów Podstawówki i Gimnazjum, Gminnej Biblioteki – żadnej reakcji, nawet standardowego potwierdzenia odbioru (a dotarło jako załączniki e-maili). Z okazji uroczystości wyzwolenia Auschwitz-Birkenau z udziałem prezydenta RP – także wysłałem mu to opracowanie – oprócz potwierdzenia „z automatu” – nic. Widocznie takie jest prawdziwe zainteresowanie tragediami ludności z czasów wojny. Są tu informacje dotyczące wielu rodzin, wielu ludzi, gdyż prawie każda rodzina miała kogoś, kto zginął podczas lat okupacji. Te tragiczne wydarzenia zebrane z pierwszej ręki opisuję w niniejszej książce.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.