Start Reading

Господь симпатизує аутсайдерам. 10 книг віршів (Gospod' sympatyzuje autsajderam. 10 knyg virshiv)

Ratings:
569 pages4 hours

Summary

Поезія Сергія Жадана давно стала своєрідною візитівкою сучасної української літератури.

Ця книга — 10 поетичних збірок під однією обкладинкою — найповніше на сьогодні видання творів найулюбленішого українського поета. Плисти на хвилях літер, пірнати у вир слів, жадібно хапати повітря й слухати. Вірші, від яких хочеться плакати, радіти, співати, сміятися й думати.

(Poezija Sergija Zhadana davno stala svojeridnoju vizytivkoju suchasnoi' ukrai'ns'koi' literatury.

Cja knyga — 10 poetychnyh zbirok pid odnijeju obkladynkoju — najpovnishe na s'ogodni vydannja tvoriv najuljublenishogo ukrai'ns'kogo poeta. Plysty na hvyljah liter, pirnaty u vyr sliv, zhadibno hapaty povitrja j sluhaty. Virshi, vid jakyh hochet'sja plakaty, radity, spivaty, smijatysja j dumaty.)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.