Start Reading
  • Create a List

Duhovni odnosi

Ratings:
Length: 54 pages39 minutes

Summary

„Riječ je o čisto duhovim odnosima, koji se tiču samo mene.
Ali duševno suosjećajuće i za spoznaju poticajno su-doživljavanje i drugima je mo-guće u velikoj mjeri. Da bih to omogućio onima koji su to u stanju, moram inače skri-vene odnose, realne i za svijest aktualno prisutne 'veze' u kojima se usred zemalj-skog nalazim sa svim vječnim, uvijek iznova pokazivati svima koji se u svoje vrije-me 'bude' i za koje su jedino moje riječi – uvijek iznova precizirati za njihove zemalj-ske dane, kao i dane onih koji će doći.“ Bô Yin Râ

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.