Start Reading

Zeii locuiesc lângă Olimp

Ratings:
126 pages1 hour

Summary

Autorul, cunoscut mai ales ca poet și cercetător al limbajului poetic, se relevă prin acest roman un prozator cu calități remarcabile de strateg epic și de stilistician.

Cartea evocă destinul tragic al unei femei obișnuite, constrânse să-și asume o atitudine neobișnuită prin intersectarea unui eveniment ieșit din comun: revolta populară din decembrie 1989. Saltul din cotidianul cel mai banal într-o istorie greu de prevăzut transformă eroina într-un protagonist al unui viitor incoerent, condensat într-un prezent ale cărui energii au evadat stereotipia existențială. Transformarea relației contradictorii dintre individ și istorie într-o alianță neașteptată între un individ modificat și un altfel de istorie reprezintă mecanismul subteran al inșilor necunoscuți între ei, dar dispuși să conteste vehement o realitate brutală sub flamura unui ideal pe cale de a se defini.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.