Start Reading

Programlama ve Veri Yapılarına Giriş JAVA, C, C++ dilleri ile

Ratings:
399 pages2 hours

Summary

Bu kitabın amacı programlama bilgisi olmayan giriş seviyesindeki bir kişiye bilgisayar mühendisliğinin iki temel dersi olan “programlamaya giriş” ve “veri yapılarına giriş” derslerinin bilgisini kazandırmaktır.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.