Start Reading

I Love My Dad Mahal Ko ang Tatay Ko: English Tagalog Bilingual Edition: English Tagalog Bilingual Collection

Ratings:
32 pages14 minutes

Summary

English Tagalog bilingual children's book. Perfect for kids learning English or Tagalog as their second language. Fun bedtime story with educational message. Jimmy the little bunny doesn’t start off knowing how to ride a two-wheeler bike like his big brothers. In fact, sometimes he gets teased for it. When Dad shows Jimmy how not to be afraid to try something new, that’s when the fun begins. Si Jimmy ang maliit na kuneho ay hindi marunong magbisikleta ng dalawang gulong gaya ng kanyang mga kuya. Sa katunayan, kinakantiyawan siya dahil dito. Nang pinayo ni Tatay na huwag matakot sumubok, doon nagsimula ang kasayahan.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.