Start Reading

Rebus

Ratings:
Length: 11 pages14 minutes

Summary

Antoni Lange

Poeta, prozaik, tłumacz.
Pochodził z rodziny żydowskiej inteligencji. Ojciec poety, polskipatriota, brał udział w powstaniu listopadowym. Antoni wyniósł z domukult poezji romantycznej.
Usunięty przez władze carskie ze studiów na Wydziale PrzyrodniczymUniwersytetu Warszawskiego za działalność społeczno-patriotyczną,pracował jako prywatny nauczyciel, następnie wyjechał na studia doParyża, ale nadal publikował w warszawskich czasopismach. Znalazł sięw kręgu Stéphane'a Mallarmé. Interesował się też nauką, szczególniebadaniami nad hipnozą i spirytyzmem, oraz filozofią Dalekiego Wschodu.Jest uważany za prekursora fantastyki naukowej w polskiej literaturze.Pozostawił po sobie dużą liczbę przekładów z francuskiego,angielskiego, rosyjskiego oraz tłumaczenia poezji starożytnegoWschodu. Pisał również dramaty i rozprawy krytycznoliterackie.Wywarł wpływ na swojego siostrzeńca, Bolesława Leśmiana.

Ur. w 1861 lub 1863 w Warszawie
Zm. 17 marca 1929 w Warszawie
Najważniejsze dzieła: Sonety wedyckie, Ballady pijackie, Księgi proroków, Logos, Ilja Muromiec, Rozmyślania, W czwartym wymiarze, Miranda, Nowy Tarzan

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.