Start Reading

Argonauts of the Western Pacific

Ratings:
827 pages218 hours

Summary

Bronisław Malinowski

Antropolog, etnolog, socjolog i religioznawca, przyjaciel Witkacego,pionier metody "obserwacji uczestniczącej". Studiował w Krakowie,Lipsku i Londynie, początkowo interesując się matematyką i filozofią,w której to dziedzinie otrzymał doktorat na UniwersytecieJagiellońskim (1908). Zainteresowanie etnografią wzbudziła w nimlektura Złotej Gałęzi Jamesa Frazera. Powtórnie doktoryzował się naUniwersytecie Londyńskimw roku 1916, zaś w 1927 objął tam profesurę,jak również pierwszą Katedrę Antropologii.
Kluczowym punktem jego kariery naukowej były badania przeprowadzone nawyspach Australii i Oceanii w okresie I Wojny Światowej. W charakterzeciekawostki warto odnotować fakt, iż władze Australii zrezygnowaływówczas z internowania Malinowskiego jako obywatela Austro-Węgier,pozwalając mu na pracę naukową wśród rdzennych mieszkańców regionu.
Nowość stanowiło podejście Malinowskiego do badań etnograficznych.Mieszkał on wśród tubylców, uczył się ich języka i starał sięuczestniczyć w ich życiu w sposób ciągły, a przy tym możliwie najmniejintruzyjny.
Istotnym aspektem metody naukowej Malinowskiego było jej zakotwiczeniew empirii. Dzięki temu w Argonautach Zachodniego Pacyfiku ukazałoon, jak dalece niewystarczające są teorie ekonomistów na tematpierwotnych ludzkich zachowań w zakresie handlu i wymiany, a w Życiuseksualnym dzikich ukazał, że kluczowy dla psychoanalizy kompleksEdypa nie jest bynajmniej zjawiskiem uniwersalnym, gdyż nie występujew matrylinearnych społecznościach Melanezji.
Spore zaskoczenie dla czytelników stanowiły pamiętniki Malinowskiego,wydane dopiero w roku 1967. Zawarte w nich opinie na temat tubylcówdalece odbiegały od głęboko humanistycznej wizji prezentowanej wpracach naukowych, a sam autor jawił się w nich jako osoba nadernieżyczliwie ustosunkowana do świata.

Ur. 7 kwietnia 1884 w Krakowie
Zm. 16 maja 1942 w New Haven
Najważniejsze dzieła: Argonauci Zachodniego Pacyfiku (1922), Życieseksualne życie dzikich w północno-zachodniej Melanezji (1929), Pamiętniki (wydane w 1967)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.