Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Koop dit boek niet
Unavailable
Koop dit boek niet
Unavailable
Koop dit boek niet
Ebook150 pages1 hour

Koop dit boek niet

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable on Scribd

Currently unavailable on Scribd

About this ebook

Heb jij op het einde van je geld ook altijd nog wat maand over? Dan is dat probleem nu opgelost! Oké, geld maakt niet gelukkig. Maar zelfs met een goede, wat onthechte levensinstelling hebben we toch nog een minimum aan materieel bezit nodig. 
Dat mag. Het uitgangspunt van dit boek is net dat je jezelf best mag verwennen met dingen of diensten waar jij belang aan hecht, en dat je die bekostigt door te besparen op dingen of diensten die er voor jou minder toe doen. Gewoonlijk zijn we met zijn allen immers wat laks en lui en stellen we de hele dag door stereotype handelingen die ons geld kosten, zonder dat we er iets aan hebben. Vervang ze door andere, en je blijkt ineens (heel) veel geld over te hebben, vooral als de eindafrekeningen voor energie en water in je bus vallen. Die centen hoef je dan niet op te potten, maar kun je besteden aan wat je graag hebt. Of weggeven aan de mensen die je graag ziet. 
Hier komen dus een massa handige tips aan om zuinig of hoe dan ook goedkoper te leven, en zelfs dingen gratis te doen... zonder dat je jezelf iets ontzegt! (Vergeet dit boek bijvoorbeeld niet te verkopen als je het uit hebt.)

LanguageNederlands
Release dateAug 11, 2016
ISBN9781536540284
Unavailable
Koop dit boek niet

Related to Koop dit boek niet

Related ebooks

Reviews for Koop dit boek niet

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words