Start Reading

Peygamberleri Örnek Alalım

Ratings:
154 pages1 hour

Summary

İbrahim Peygamber öz oğlunu kurban olarak sunmaya hazırlıklar yaptı. Musa Peygamber bir kâtil idi. Davut Peygamber zina yaptı. Peki, bu adamların hayatları Tanrı'nın Sözü olan Kutsal Kitap'ın takdirini nasıl kazandılar? Biz de onları nasıl örnek alabiliriz? Onları Tanrı'nın beğenisine tavsiye eden şey neydi? Bu yıl, okuyacağınız en değerli kitap Peygamberleri Örnek Alalım olabilir.

The Prophet Abraham made preparations to offer his only son as a sacrifice. The Prophet Moses was a murderer. The Prophet David committed adultery. So how did the lives of these men win the approval of the Bible, the Word of God? And how can we take them as our example? What was it that recommended them to the approval of God? This year, the most valuable book you'll read may be "Let's Take the Prophets as our Example." (Previous English title: We Hear From the Prophets)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.