Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 days
Çerkez Ethem'in Kurtuluş Savaşı Macerası

Çerkez Ethem'in Kurtuluş Savaşı Macerası

Read preview

Çerkez Ethem'in Kurtuluş Savaşı Macerası

Length:
26 pages
12 minutes
Released:
Sep 12, 2016
ISBN:
9781370469864
Format:
Book

Description

Çerkez Ethem Kurtuluş Savaşı'nın tartışmalı kişilerinden birisidir. Ulusal kuvvetlere karşı gelişen isyanların bastırılmasında büyük yararı olmuştur. Yunan kuvvetlerine karşı başarılarıysa sınırlıdır. Bu kitapta onun Kurtuluş Savaşı'nda neler yaptığının ve son olarak Yunan tarafına geçişinin öyküsünü okuyacaksınız. Anlaşılırlığı arttırmak için bol miktarda da harita kullanılmıştır.

Released:
Sep 12, 2016
ISBN:
9781370469864
Format:
Book

About the author

1964 yılında doğdum. 1988 yılında ODTÜ Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezuniyet sonrasındaki ilk iki yıldan sonra sürekli olarak bilgisayar alanında çalıştım. Bilgisayar alanında 7 kitabım var. Bir tanesi ("TCP/IP") 11. baskısında bulunuyor. Cumhuriyet gazetesinin Bilim-Teknik ekinde, Bilim ve Gelecek dergisinde çok sayıda bilim konulu makalem yayınlandı. Uzmanlık alanımın, zor teknik konuları anlaşılır şekilde yazmak olduğunu düşünüyorum.


Related to Çerkez Ethem'in Kurtuluş Savaşı Macerası

Related Books

Related categories

Book Preview

Çerkez Ethem'in Kurtuluş Savaşı Macerası - Murat Yildirimoglu

Çerkez Ethem'in Kurtuluş Savaşı Macerası

By Murat Yıldırımoğlu

Smashwords Edition

Copyright 2016 Murat Yıldırımoğlu

Önbilgi

Çerkez Ethem, Kafkaslar'dan kopup gelen ve Manyas ilçesindeki Emreler Köyü'ne yerleşen Ali beyin oğullarından birisidir.

Kurtuluş Savaşı'nda varlık gösteren iki de abisi vardır: Tevfik Bey ve Reşit Bey.

Tevfik Bey, Ethem gibi daha çok askeri işlerle ilgilenirken Reşit Bey siyasetle ilgilenmiş ve ilk mecliste milletvekilliği de yapmıştır.

Çerkez Ethem'in abileri askeri okullara girip subay oldukları halde Ethem ancak ast subay olabilmiş ve 1. Dünya Savaşı'nda başçavuşluğa kadar yükselebilmiştir.

Ethem, eğitiminin, görgüsünün ve bilgisinin yeterli olmaması nedeniyle Kurtuluş Savaşı öncesinde ve sonrasında sürekli hatalar yapacaktır.

Hatalarının en büyüklerinden birisi gücünün ve yeteneklerinin sınırını anlamamaktır.

Ankara onu iyi değerlendirmiş ve hep iç isyanları bastırmak için kullanmak istemiştir.

Yunanlılarla savaşma işi için düzenli ordular düşünülmüştür.

Ethem'se emrindeki askerlerle Yunan ordusuna karşı savaş açma peşindedir.

Ethem isyanlarda hep başarılı olurken Yunanlılarla cephe savaşında çoğu zaman başarısız olmuş ama hatasını hiç

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Çerkez Ethem'in Kurtuluş Savaşı Macerası

0
0 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews