Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 daysStart your free 30 days
Bozanstvena, rimejk 2016.

Book Actions

Start Reading

Book Information

Bozanstvena, rimejk 2016.

Length: 499 pages6 hours

Description

Kao što je u „Božanstvenoj komediji“ Dante obišao pakao, čistilište i raj, tako junak ovog romana (Adam Adamov, novinar, 35) obilazi paralelne svetove (da pronađe neki da se na njega preseli, pošto će na ovaj da padne meteor). Umesto Vergilija i Beatriče, Adamovi vodiči i pratioci su anđeo čuvar Ambriel i Lilit.
Adamov izbor mora da zadovoljava tri uslova (da se nisu razvili virusi sa kojima Adamov imunološki sistem ne bi znao šta da radi; da je civilizacijski nivo približno isti kako Adam ne bi umro od gladi ili završio u zoološkom vrtu; da tamošnji Adam ima odgovarajući socijalni status). Postoji i četvrti koji Ambrielov šef neće da kaže što posete paralelnim svetovima čini napetim, tu i tamo smrtonosnim.
Roman koji preispituje postojeći civilizacijski model i u šta ovaj može da se pretvori.
Knjiga je napisana na srpskom jeziku, a razumeju je oni kojima je maternji hrvatski ili bosanski.

Read More