Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 days
Geçmişten Geleceğe Emirdağ

Geçmişten Geleceğe Emirdağ

Read preview

Geçmişten Geleceğe Emirdağ

ratings:
5/5 (1 rating)
Length:
392 pages
9 minutes
Publisher:
Released:
Oct 13, 2016
ISBN:
9786059654616
Format:
Book

Description

Fotoğraf makinesi, insan oğlunun en önemli icatlarından biridir. Bir fotoğraf, ‘’an’’ denilen kısacık bir zamanın tanığıdır. Ancak onda bir tarihi yakalamak da mümkündür.


Bu bakımdan fotoğrafı sadece görsel bir obje olarak görmemek gerekir. Bakmasını bilenler için fotoğraf; tarih, sosyoloji, psikoloji, kültürel yapı, sosyal değişim… konuların önemli ip uçları içerir. Fotoğraf; görüp gösterme, gerçeği görünür kılma, gerçeği kavratmadır.


Her fotoğrafın bir dili vardır. O dili anlayabilenler, nice güzellikleri keşfederler. Fotoğrafta sadece görüneni değil, gösterilmek isteneni de bilmek ve algılamak gerekir. Her fotoğraf bir ‘’an’’ı yakalasa da onun içinde saklı bir hikâye bulunur.


Fotoğraf, görselliğiyle beraber; topluma, zamana, mekana ve bireylere ilişkin bilgi ve belgelerle doludur. Fotoğraf bireylerin ve toplumun aynasıdır.


Bu albüm-kitapta siz kendinizi bulacaksınız. Mahalleniz, köyünüz, hatıralarınız, akraba ve dostlarınız burada, sizin karşınızda olacaktır. Sizleri ‘’Geçmişten Geleceğe Emirdağ ‘’ gezintisine çıkarıyoruz.


Bu albüm-kitap Emirdağ’ın tarihi süreç içinde geçtiği aşamaları da yansıtarak, geleceğimize ışık tutacaktır. Emirdağ’ın sosyal değişimini kitapta görmek mümkündür


Fotoğraflar gruplaştırılarak okuyucuya kolaylık sağlanmıştır. Genel, askerlik, çarşı-pazar, bayramlar, spor, eğitim, tarım-hayvancılık, otobüsçülük, aile, köyler, çehreler, göç, yayla, bina-yapılar, milli mücadele ve yatırlara ait fotoğraflar bir araya toplanmıştır.Geçmişten Geleceğe Emirdağ”ın oluşmasında emeği geçen, katkı sağlayan tüm Emirdağ’lılara teşekkür ederim..


 


Akın AĞCA


Emirdağ Kaymakamı

Publisher:
Released:
Oct 13, 2016
ISBN:
9786059654616
Format:
Book

About the author


Related to Geçmişten Geleceğe Emirdağ

Related Books

Related categories

Book Preview

Geçmişten Geleceğe Emirdağ - Ahmet Urfalı

GEÇMİŞTEN GELECEĞE EMİRDAĞ

Derleyen;

Ahmet URFALI

Bu Çalışma,

Emirdağ Kaymakamlığı

Tarafından Hazırlanmıştır

Sayfa Düzeni ve Grafik Tasarım: e-Kitap PROJESİ

Kapak Tasarım : © e-Kitap Projesi

Kapak: ‘1963 Bademli Köyü’

Editoryal: Murat UKRAY

Derleyen: Ahmet URFALI

Fotoğraf & Taramalar: M. Said EROL, Pınar BARLAS, Hüseyin GÜLMEZ & Hüseyin AKÇAY

Yayıncı (Publisher): e-KİTAP PROJESİ, http://www.ekitaprojesi.com

Yayıncı Sertifika No: 32712

İstanbul, Ağustos 2016

ISBN: 978-605-9654-61-6

İletişim ve İsteme Adresi:

E-Posta (e-mail): emirdagbirlik@hotmail.com

www.facebook.com/emirdagim

www.emirdag.gov.tr

Cevap ve yorumlarınız için:

{For reply and your Comments}

http://www.ekitaprojesi.com/books/gecmisten-gelecege-emirdag

www.facebook.com/EKitapProjesi

İÇİNDEKİLER

GEÇMİŞTEN GELECEĞE EMİRDAĞ

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ

SUNUŞ

FOTOĞRAFLAR

GENEL

ASKERLİK FOTOĞRAFLARI

ÇARŞI-PAZAR FOTOĞRAFLARI

BAYRAM-DÜĞÜN-KUTLAMA FOTOĞRAFLARI

SPOR FOTOĞRAFLARI

EĞİTİM FOTOĞRAFLARI

TARIM-HAYVANCILIK FOTOĞRAFLARI

OTOBÜS-İŞLETME FOTOĞRAFLARI

AİLE FOTOĞRAFLARI

KÖY FOTOĞRAFLARI

GÖÇ FOTOĞRAFLARI

BİNA-YAPI FOTOĞRAFLARI

YAYLA FOTOĞRAFLARI

MİLLİ MÜCADELE FOTOĞRAFLARI

GEÇMİŞTEN

GELECEĞE

EMİRDAĞ

EMİRDAĞ KAYMAKAMLIĞI

Derleyen

Ahmet URFALI

MAYIS-2016

ÖN SÖZ

Fotoğraf makinesi, insan oğlunun en önemli icatlarından biridir. Bir fotoğraf, ‘’an’’ denilen kısacık bir zamanın tanığıdır. Ancak onda bir tarihi yakalamak da mümkündür.

Bu bakımdan fotoğrafı sadece görsel bir obje olarak görmemek gerekir. Bakmasını bilenler için fotoğraf; tarih, sosyoloji, psikoloji, kültürel yapı, sosyal değişim… konularının önemli ip uçlarını içerir. Fotoğraf; görüp gösterme, gerçeği görünür kılma, gerçeği kavratmadır.

Her fotoğrafın bir dili vardır. O dili anlayabilenler, nice güzellikleri keşfederler. Fotoğrafta sadece görüneni değil, gösterilmek isteneni de bilmek ve algılamak gerekir. Her fotoğraf bir ‘’an’’ı yakalasa da onun içinde saklı bir hikâye bulunur.

Fotoğraf, görselliğiyle beraber; topluma, zamana, mekana ve bireylere ilişkin bilgi ve belgelerle doludur. Fotoğraf bireylerin ve toplumun aynasıdır.

Bu albüm-kitapta siz kendinizi bulacaksınız. Mahalleniz, köyünüz, hatıralarınız, akraba ve dostlarınız burada, sizin karşınızda olacaktır. Sizleri ‘’Geçmişten Geleceğe Emirdağ‘’ gezintisine çıkarıyoruz.

Bu albüm-kitap Emirdağ’ın tarihi süreç içinde geçtiği aşamaları da yansıtarak, geleceğimize ışık tutacaktır. Emirdağ’ın sosyal değişimini kitapta görmek mümkündür

Fotoğraflar gruplaştırılarak okuyucuya kolaylık sağlanmıştır. Genel, askerlik, çarşı-pazar, bayramlar, spor, eğitim, tarım-hayvancılık, otobüsçülük, aile, köyler, çehreler, göç, yayla, bina-yapılar, milli mücadele ve yatırlara ait fotoğraflar bir araya toplanmıştır.

"Geçmişten Geleceğe Emirdağ"ın oluşmasında emeği geçen, katkı sağlayan tüm Emirdağ’lılara teşekkür ederim..

Akın AĞCA

Emirdağ Kaymakamı

SUNUŞ

’Geçmişten Geleceğe Emirdağ ‘’kitabını bir albümün ötesinde, tarih ve kültür belgeseli olarak görmek gerektiğine inanıyorum. Burada yer alan fotoğraflar, Emirdağ’ın geçmişini, geleceğe taşıyarak zaman içerisinde daha çok değer kazanacaktır.

Emirdağ Kaymakamı Sayın Akın Ağca, uzun bir zamandan beri sivil toplum , resmi kurum ve kuruluşlarla temas kurarak pek çok fotoğraf toplanmasına vesile oldu. Biz de dostlarımızdan ve kendi özel arşivimizden katkı sağlayarak bu albüm kitabı düzenleme bahtiyarlığına eriştik.

’’Geçmişten Geleceğe Emirdağ‘’ da güzellik adına ne varsa, başta Sayın Kaymakamımız Akın Ağca olmak üzere katkı sağlayan dostlarımızındır. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi arz ediyorum.

Bu albüm-kitap Emirdağ’la ilgili bir ilk olma özelliği de taşımaktadır. Elbette mevcut fotoğraflar burada bulunanlardan çok daha fazladır. Zaman içerisinde sandıklarda unutulan fotoğrafların gün yüzüne çıkarılarak geçmişten geleceğe uzanması en büyük arzumuzdur.

Bu çalışmamızın, ileriki yıllarda kurmayı düşündüğümüz, ‘’Emirdağ Fotoğrafları Müzesi’’nin ilk adımı olarak düşünülmesi temel dileğimizdir.

’’Geçmişten Geleceğe Emirdağ ‘’ albüm kitabının Emirdağ kültür hayatına hayırlı olmasını temenni ederim.

Ahmet URFALI

FOTOĞRAFLAR

GENEL

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Geçmişten Geleceğe Emirdağ

5.0
1 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews