Start Reading

Kinh Bi Hoa

Ratings:
396 pages6 hours

Summary

Kinh Bi Hoa là một trong những bộ kinh Đại thừa được ít người biết đến. Tên kinh đầy đủ là Đại Bi Liên Hoa Kinh, là kinh Phật Thích-ca thuyết dạy về tiền thân của rất nhiều vị Phật, Bồ Tát... trong đó có cả đức Phật A-di-đà. Thông qua câu chuyện tiền thân của mỗi vị Phật, Bồ Tát, tinh thần Bồ Tát đạo được nêu bật với những tấm gương tu tập, hành trì không mệt mỏi và những tâm nguyện độ sinh của các vị, với tấm lòng đại bi không bờ bến. Những ai có nhân duyên đọc được bộ kinh này sẽ thấy hết được tinh thần tu tập của các vị Bồ Tát Đại thừa luôn là sự dấn thân trong chính cuộc đời đầy phiền não khổ đau.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.