Start Reading

ગભરાયેલ સાસલો અને દુનિયા નો અંત

Ratings:
Length: 13 pages1 minute

Summary

ગભરાયેલ સાસલો અને દુનિયા નો અંત. ઍક દિવસ, ઍક સસલું ઍક લાકડા ના ઢીમચા પર બેઠું હતું. તેણે આકાશ સામે જોયું, અને વિચાર્યું, "હું શું કરીશ જો દુનિયા અચાનક ખતમ થઈ જશે?" પછી, ઍક અખ્રૉટ પડ્યો લાકડા પર, અને ક્રૅક! The Scared Rabbit And The End Of The World. Gujarati books for kids, children's books in Gujarati.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.