Start Reading

Nghi thức tụng niệm

Ratings:
43 pages29 minutes

Summary

Bản nghi thức này biên soạn dựa trên các nghi thức thông dụng, được sử dụng hằng ngày đối với nhiều người Phật tử. Nghi thức thực hành đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm, đầy đủ.
Trong bản nghi thức này bao gồm:
- Nghi thức Tịnh độ
- Nghi thức Cầu an
- Nghi thức Sám hối
- Nghi thức Cầu siêu
- Các bài sám tụng
+ Lễ Xuất gia
+ Lễ Khánh đản
+ Lễ Vu lan
+ Lễ Thành đạo

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.