Start Reading

ਸੇਵਾ-ਪਰ-ਉਪਕਾਰ (In Punjabi)

Ratings:
90 pages47 minutes

Summary

ਵਿਅਕਤੀ ਜੇੜਾ ਅਪਣੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਥਾ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਖਿਆਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਵੀਂ ਵੁਂਦਾ | ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਓਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ |

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.