Start Reading

Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маєм право». Злети і падіння козацької держави 1648–1783. (Knjazі і get'mani usієї Rusі. «Cherez shablju maєm pravo». Zleti і padіnnja kozac'koї derzhavi 1648–1783.)

Ratings:
369 pages5 hours

Summary

Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маєм право». Злети і падіння козацької держави 1648–1783 рр.

Козацька революція 1648—1649

Переяславська рада і світ після Переяслава

Війна берегів та її наслідки

Гетьманат кінця ХVІІ — початку ХVІІІ ст. ( Knjazі і get'mani usієї Rusі. «Cherez shablju maєm pravo». Zleti і padіnnja kozac'koї derzhavi 1648–1783 rr.

Kozac'ka revoljucіja 1648—1649

Perejaslavs'ka rada і svіt pіslja Perejaslava

Vіjna beregіv ta її naslіdki

Get'manat kіncja HVІІ — pochatku HVІІІ st.)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.