Start Reading

Як любити дитину (Jak ljubiti ditinu)

Ratings:
209 pages1 hour

Summary

Кожне слово цієї праці випромінює любов до дітей! Книжка, яку повинні прочитати всі батьки або ті, хто лише планують ними стати!

Головна ідея педагогіки Корчака – повага до дитини, до її думок і бажань, усвідомлення, що всі діти різні, що вони мають право вибору. Вдумливий психолог відкриває мотиви переживань і вчинків дітей, пояснює складні процеси формування особистості. У книжці немає догматичних наказів та суворих рекомендацій, але є відповідь на запитання, які ставлять собі всі батьки, – що значить любити дитину та як це робити. ( Kozhne slovo cієї pracі vipromіnjuє ljubov do dіtej! Knizhka, jaku povinnі prochitati vsі bat'ki abo tі, hto lishe planujut' nimi stati!

Golovna іdeja pedagogіki Korchaka – povaga do ditini, do її dumok і bazhan', usvіdomlennja, shho vsі dіti rіznі, shho voni majut' pravo viboru. Vdumlivij psiholog vіdkrivaє motivi perezhivan' і vchinkіv dіtej, pojasnjuє skladnі procesi formuvannja osobistostі. U knizhcі nemaє dogmatichnih nakazіv ta suvorih rekomendacіj, ale є vіdpovіd' na zapitannja, jakі stavljat' sobі vsі bat'ki, – shho znachit' ljubiti ditinu ta jak ce robiti.)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.