Start Reading

Мелодія кави в тональності сподівання (Melodіja kavi v tonal'nostі spodіvannja)

Ratings:
256 pages4 hours

Summary

Чарівна львів’янка і талановита письменниця, Наталія Гурницька своїм дебютним романом «Мелодія кави у тональності кардамону» довела, що ніжний і витончений, як старовинне мереживо, український жіночий роман впевнено випереджає закордонних конкурентів у яскравих обкладинках. Один із лідерів за популярністю в Україні 2014 року за рейтингом газети «Факти», він вимагав продовження. І сьогодні чарівна мелодія кави, що розповідає історію юної городянки, яка жила і кохала серед кам’яниць і брукованих вулиць міста Лева в середині позаминулого століття, зазвучить знову. У новій тональності — тональності сподівання…

Не можна було випробовувати долю й без кінця кидати їй зухвалі виклики. Але ж Анна кохала Адама… Утікачка, утриманка, коханка. Щаслива наречена, дружина, удова. Як на гойдалках, перехоплювало від щастя подих на злеті, однак і донизу політ був таким самим невпинним. Єдине, заради чого живе тепер, без Адама, — його дитина там, під серцем, яке ще досі любов тримає в облозі. Під чорним вбранням, наче середньовічний лицар під латами, Анна до часу почувалася захищеною від світу. Мовчазна, піднесено шляхетна у своїй скорботі, вона знову мусить жити для дітей. І сонячного ранку в улюбленій альтанці за книжкою і кавою з кардамоном прислухатися до нової мелодії кохання, її гучних мажорних акордів і ледь чутної обіцянки чогось справжнього в майбутньому… (Charіvna l'vіv’janka і talanovita pis'mennicja, Natalіja Gurnic'ka svoїm debjutnim romanom «Melodіja kavi u tonal'nostі kardamonu» dovela, shho nіzhnij і vitonchenij, jak starovinne merezhivo, ukraїns'kij zhіnochij roman vpevneno viperedzhaє zakordonnih konkurentіv u jaskravih obkladinkah. Odin іz lіderіv za populjarnіstju v Ukraїnі 2014 roku za rejtingom gazeti «Fakti», vіn vimagav prodovzhennja. І s'ogodnі charіvna melodіja kavi, shho rozpovіdaє іstorіju junoї gorodjanki, jaka zhila і kohala sered kam’janic' і brukovanih vulic' mіsta Leva v seredinі pozaminulogo stolіttja, zazvuchit' znovu. U novіj tonal'nostі — tonal'nostі spodіvannja…

Ne mozhna bulo viprobovuvati dolju j bez kіncja kidati їj zuhvalі vikliki. Ale zh Anna kohala Adama… Utіkachka, utrimanka, kohanka. Shhasliva narechena, druzhina, udova. Jak na gojdalkah, perehopljuvalo vіd shhastja podih na zletі, odnak і donizu polіt buv takim samim nevpinnim. Єdine, zaradi chogo zhive teper, bez Adama, — jogo ditina tam, pіd sercem, jake shhe dosі ljubov trimaє v oblozі. Pіd chornim vbrannjam, nache seredn'ovіchnij licar pіd latami, Anna do chasu pochuvalasja zahishhenoju vіd svіtu. Movchazna, pіdneseno shljahetna u svoїj skorbotі, vona znovu musit' zhiti dlja dіtej. І sonjachnogo ranku v uljublenіj al'tancі za knizhkoju і kavoju z kardamonom prisluhatisja do novoї melodії kohannja, її guchnih mazhornih akordіv і led' chutnoї obіcjanki chogos' spravzhn'ogo v majbutn'omu…)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.