Start Reading
  • Create a List

Danielin kirjasta Ilmestyskirjaan

Ratings:
Length: 357 pages3 hours

Summary

Insinööri Seppo Johansson on erityisesti kiinnostunut Danielin kirjan ja Ilmestyskirjan profetioista, koska niissä on kerrottu etukäteen koko maailmanhistoria, mikä antaa vakuuttavan kuvan Raamatun luotettavuudesta ja Jumalan olemassaolosta. Ilmestyskirjassa Jeesus paljastaa erityisesti kristikunnassa vallitsevat vihollisen eksytykset varjellakseen meitä niiltä.

Tässä kirjassa hän selostaa lyhyesti koko Danielin kirjaa ja Ilmestyskirjaa siten kuin hän on adventtiseurakunnassa oppinut ja omaksunut Raamatusta ja haluaa johdattaa myös tämän kirjan kautta lähimmäisiään Jeesuksen luo ja iankaikkiseen elämään sekä valmistautumaan Jeesuksen takaisintuloa varten.

"Danielin kirjaa ja Ilmestyskirjaa tulisi julkaista kirjasina, joissa on myös tarpeelliset selitykset. Näitä kirjasia tulisi lähettää joka puolelle maailmaa." (Ellen White, Maranata s. 32).

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.