Start Reading

Хранително консултиране. Как да мотивираме хората да променят хранителните си навици

Ratings:
58 pages26 minutes

Summary

Според Световната здравна организация ”Консултирането  е процес, който, чрез диалог и взаимодействие, помага на хората да решават проблемите си и да вземат решения.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.