Start Reading

Khúc ca trên núi

Ratings:
48 pages37 minutes

Summary

Hoàn thành và xuất bản cuốn sách này coi như tôi đã trả xong một món nợ đeo bám bấy lâu. Vậy là từ giờ trở đi tôi đã có thể sẽ chỉ viết vì niềm vui mà thôi.
Còn về bản thân cuốn sách tôi chỉ có thể nói một điều: "Vũ khúc này tôi viết cho tôi."

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.