Start Reading

האויב הסודי, The Secret Adversary

Ratings:
Length: 420 pages3 hours

Summary

החייל טומי ברספורד פוגש מתנדב מלחמה, הן מחוץ לעבודה והן לכסף. הם יוצרים את "הרפתקנים צעירים, בע"מ", מתכננים להעסיק את עצמם עם "שום הצעה בלתי סבירה סירב". הם שומעים על ידי מר Whittington מי הבא להציע לה עמדה. הוא מזועזע כשהיא נותנת את שמה. הוא שולח אותה משם עם קצת כסף, ואז נעלמת ללא עקבות.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.