Start Reading

Ngafa NgoThando

Ratings:
127 pages1 hour

Summary

Eminyakeni yokukhasakukazibuse welizwe laseZimbabwe umbalisi osakhulayo usinda ekungeneni entolongweni ngecala lokona intombazana esafundayo.

Lumbalisi usuka ageze iphutha lakhe ngokubuyisela lintombazana esikolweni ayihlawulele ize iqede ibanga lesine emfundweni ephezulu. Kodwa ufa ngendlela engazwisisekiyo kuminyaka embalwa elandelayo. Izakhumuzi zisuka zicabangele unyawo lwemfene.

Izakhamuzi lezi lababalisi baseSiyanungu eBinga eNyakatho yezwe zididwa yikufa kwalo umbalisi kunyanga ezimbalwa emva kokuhlatshwa ngumkhuhlane evakatshele koyisezala esuka eKolitshini eJoshua Mqabuko Nkomo Kolitshi lapho abeseqhubela khona phambili izifundo zobubalisi.

UMphathisikolo uJekiseni Nhliziyo ubhalela umnewabo kamuyi incwadi emchasisela ngezindaba ezake zenzeka kulesisigaba, kunye lalokho okucatshangwa yizakhamuzi ngale imfa. Lokhu ukwenza ngemva kwenyanga ecelwe yizihlobo zikamuyi ukuthi enze lokhu behlangana esililweni.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.