Start Reading

Холодний Яр (Holodnij Jar)

Ratings:
400 pages5 hours

Summary

«Холодний Яр» – спогади вояка, які читати легко, ніби пригодницький роман, і корисно, як багате на факти джерело про маловідому сторінку нашої історії: повстанський рух під прапором Української Народної Республіки. Уперше після 1961 року презентується автентичний текст. Крім того, це перше академічне видання, яке відображує всі відомі прижиттєві версії від 1932 до 1938 року. Книжка доповнена статтями, у яких розглянуто спогади Горліса-Горського як історичне джерело, а також наведено деякі зауваги щодо його біографії, яку досліджувати виявилося вкрай непросто. («Holodnij Jar» – spogadi vojaka, jakі chitati legko, nіbi prigodnic'kij roman, і korisno, jak bagate na fakti dzherelo pro malovіdomu storіnku nashoї іstorії: povstans'kij ruh pіd praporom Ukraїns'koї Narodnoї Respublіki. Upershe pіslja 1961 roku prezentuєt'sja avtentichnij tekst. Krіm togo, ce pershe akademіchne vidannja, jake vіdobrazhuє vsі vіdomі prizhittєvі versії vіd 1932 do 1938 roku. Knizhka dopovnena stattjami, u jakih rozgljanuto spogadi Gorlіsa-Gors'kogo jak іstorichne dzherelo, a takozh navedeno dejakі zauvagi shhodo jogo bіografії, jaku doslіdzhuvati vijavilosja vkraj neprosto.)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.