Start Reading

Як керують найкращі (Jak kerujut' najkrashhі)

Ratings:
208 pages2 hours

Summary

• Краща бізнес-книжка 2010 року • Прості, перевірені, цілком реальні кроки. На відміну від багатьох книжок з лідерства, що змальовують широку загальну картину, складні теорії та концепції, бестселер визнаного тренера з особистісного розвитку та бізнес-консультанта Брайана Трейсі цілком орієнтований на конкретну людину — керівника будь-якої бізнес-ланки. Незалежно від того, чи має він у підпорядкуванні десятки людей або ж десятки тисяч, основні його обов’язки залишаться незмінними — ставити перед собою цілі та впроваджувати інновації, розв’язувати проблеми й визначати пріоритети, стати прикладом для інших, надихати й мотивувати. Прості, перевірені, цілком практичні кроки навчать, як ефективному лідеру вести кадрову політику, самовдосконалюватися та організовувати власну діяльність, делегувати повноваження й керувати командою, які вирішальні чинники успіху треба враховувати й чому так важливо в бізнесі дотримуватися принципів військової стратегії. (• Krashha bіznes-knizhka 2010 roku • Prostі, perevіrenі, cіlkom real'nі kroki. Na vіdmіnu vіd bagat'oh knizhok z lіderstva, shho zmal'ovujut' shiroku zagal'nu kartinu, skladnі teorії ta koncepcії, bestseler viznanogo trenera z osobistіsnogo rozvitku ta bіznes-konsul'tanta Brajana Trejsі cіlkom orієntovanij na konkretnu ljudinu — kerіvnika bud'-jakoї bіznes-lanki. Nezalezhno vіd togo, chi maє vіn u pіdporjadkuvannі desjatki ljudej abo zh desjatki tisjach, osnovnі jogo obov’jazki zalishat'sja nezmіnnimi — staviti pered soboju cіlі ta vprovadzhuvati іnnovacії, rozv’jazuvati problemi j viznachati prіoriteti, stati prikladom dlja іnshih, nadihati j motivuvati. Prostі, perevіrenі, cіlkom praktichnі kroki navchat', jak efektivnomu lіderu vesti kadrovu polіtiku, samovdoskonaljuvatisja ta organіzovuvati vlasnu dіjal'nіst', deleguvati povnovazhennja j keruvati komandoju, jakі virіshal'nі chinniki uspіhu treba vrahovuvati j chomu tak vazhlivo v bіznesі dotrimuvatisja principіv vіjs'kovoї strategії.)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.