Start Reading

На тому боці (Na tomu bocі)

Ratings:
224 pages3 hours

Summary

• Чудова мова та зворушливі сюжети • Автор — лауреат численних літературних премій. Ця збірка сповнена глибиною й легкістю короткої прози. Здається, ніби кожен герой сів і написав про себе руками мисткині, відкрив душу. Дзвенить теплим словом родинний затишок, стугонить біль змарнованого життя, розливається м’який спогад про родичів, зринають давні перекази, легенди й спогади. Магічні події міцно вплетені в повсякдення сільського життя, як воно завжди ведеться на Поліссі. На перший погляд, розповіді містять лише події, але за кожним випадком — цілий оберемок переживань і тривожних роздумів. Їх не треба описувати словами — їх можна лише відчути, прочитавши збірку. Валентина Мастєрова відома не лише як талановита журналістка й громадська діячка, а й як визнана майстриня художнього слова. Перемога в міжнародному літературному конкурсі «Гранослов» і «У свічаді слова», звання лауреата премії імені Василя Стуса та премії Національної спілки письменників «Благовіст», а ще — любов тисяч і тисяч читачів… Для них Валентина Мастєрова відкриває світ сучасного українського Полісся — цього краю Зачарованої Десни з селами, що вмирають, та людьми — з чорними від хліборобської праці руками і чистими, щирими серцями — оберегами цієї споконвічної землі. (• Chudova mova ta zvorushlivі sjuzheti • Avtor — laureat chislennih lіteraturnih premіj. Cja zbіrka spovnena glibinoju j legkіstju korotkoї prozi. Zdaєt'sja, nіbi kozhen geroj sіv і napisav pro sebe rukami mistkinі, vіdkriv dushu. Dzvenit' teplim slovom rodinnij zatishok, stugonit' bіl' zmarnovanogo zhittja, rozlivaєt'sja m’jakij spogad pro rodichіv, zrinajut' davnі perekazi, legendi j spogadi. Magіchnі podії mіcno vpletenі v povsjakdennja sіl's'kogo zhittja, jak vono zavzhdi vedet'sja na Polіssі. Na pershij pogljad, rozpovіdі mіstjat' lishe podії, ale za kozhnim vipadkom — cіlij oberemok perezhivan' і trivozhnih rozdumіv. Їh ne treba opisuvati slovami — їh mozhna lishe vіdchuti, prochitavshi zbіrku. Valentina Mastєrova vіdoma ne lishe jak talanovita zhurnalіstka j gromads'ka dіjachka, a j jak viznana majstrinja hudozhn'ogo slova. Peremoga v mіzhnarodnomu lіteraturnomu konkursі «Granoslov» і «U svіchadі slova», zvannja laureata premії іmenі Vasilja Stusa ta premії Nacіonal'noї spіlki pis'mennikіv «Blagovіst», a shhe — ljubov tisjach і tisjach chitachіv… Dlja nih Valentina Mastєrova vіdkrivaє svіt suchasnogo ukraїns'kogo Polіssja — c'ogo kraju Zacharovanoї Desni z selami, shho vmirajut', ta ljud'mi — z chornimi vіd hlіborobs'koї pracі rukami і chistimi, shhirimi sercjami — oberegami cієї spokonvіchnoї zemlі.)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.