Start Reading

Листи з того світу (Listi z togo svіtu)

Ratings:
304 pages4 hours

Summary

Андрій, студент-археолог, під час реставрації старовинного склепу знаходить листа невідомої жінки, яка благає врятувати її дочку. Хлопець вирішує знайти цю жінку і відкриває несподіване… (Andrіj, student-arheolog, pіd chas restavracії starovinnogo sklepu znahodit' lista nevіdomoї zhіnki, jaka blagaє vrjatuvati її dochku. Hlopec' virіshuє znajti cju zhіnku і vіdkrivaє nespodіvane…)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.