Start Reading

Vukani!

Ratings:
123 pages2 hours

Summary

U-Vukani! Wehla eNY 200, isitrato esiseGuguletu, minyakana nje emva kokuphela kocalulo eMzantsi Afrika. KwiNdima 1, sibona ikhaya lakwaLonzi, iyadi nocingo olwahlula lo mzi nokaKoyana. Sibona ikhitshi, igumbi lokuhlala neengcango ezikhokhelela kumagumbi amathathu okulala. Yindlu ebonakalayo ukuba kuhlalwa kuyo le, iyasetyenziswa, kodwa icocekile. Likhaya lifana namanye abantu abanje ngaba - abangalambiyo noxa bengezizo izinhanha apha ezilokishini. KWINDIMA 2 - UMBONISO 3, sikwindawo eyahlukileyo, kwalaph' eNY 200; ize ekugqibeleni, KWINDIMA 2 le, sibe seCommunity Centre, iholo elikhulu elixwebileyo nelisetyenziselwa iziyunguma neziganeko ezithile ngabahlali.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.