Start Reading

Кмітливіші, швидші, кращі. Секрети продуктивності в житті та бізнесі (Kmіtlivіshі, shvidshі, krashhі. Sekreti produktivnostі v zhittі ta bіznesі)

Ratings:
432 pages5 hours

Summary

Чому деякі люди за однакових умов досягають більшого, ніж інші, — і щодня, і у великій перспективі? Чарлз Дахіґґ знайшов відповідь на це питання, сформулювавши вісім основних ідей, що дозволяють якнайкраще використати наші енергію, інтелект і час, аби досягти максимального результату, доклавши мінімум зусиль. Команда найуспішнішого діснеївського мультфільму, який ледь не став найбільшим провалом, спеціалісти Google, що шукали секрети ефективності команд, пілоти, які садили літак після того, як майже втратили над ним контроль, чи гравці в покер, єдине рішення яких вело до абсолютної перемоги або ж програшу… Їхній вибір, те, ким вони себе бачили, які цілі ставили, у що вірили і яку команду підбирали — ось те, що перетворило звичайну зайнятість на продуктивність. Чарлз Дахіґґ — відомий журналіст, випускник Гарвардської школи бізнесу та Єльського коледжу, лауреат Пулітцерівської премії, премії Національної академії наук США. Його світовий бестселер «Сила звички» понад 60 тижнів перебував у топі New York Times та розійшовся накладом 1,5 мільйона примірників 30 мовами. «Кмітливіші, швидші, кращі» — його друга книга, і вже за три тижні після виходу друком у березні 2016 року вона досягла перших місць серед бестселерів New York Times. (Chomu dejakі ljudi za odnakovih umov dosjagajut' bіl'shogo, nіzh іnshі, — і shhodnja, і u velikіj perspektivі? Charlz Dahіґґ znajshov vіdpovіd' na ce pitannja, sformuljuvavshi vіsіm osnovnih іdej, shho dozvoljajut' jaknajkrashhe vikoristati nashі energіju, іntelekt і chas, abi dosjagti maksimal'nogo rezul'tatu, doklavshi mіnіmum zusil'. Komanda najuspіshnіshogo dіsneїvs'kogo mul'tfіl'mu, jakij led' ne stav najbіl'shim provalom, specіalіsti Google, shho shukali sekreti efektivnostі komand, pіloti, jakі sadili lіtak pіslja togo, jak majzhe vtratili nad nim kontrol', chi gravcі v poker, єdine rіshennja jakih velo do absoljutnoї peremogi abo zh prograshu… Їhnіj vibіr, te, kim voni sebe bachili, jakі cіlі stavili, u shho vіrili і jaku komandu pіdbirali — os' te, shho peretvorilo zvichajnu zajnjatіst' na produktivnіst'. Charlz Dahіґґ — vіdomij zhurnalіst, vipusknik Garvards'koї shkoli bіznesu ta Єl's'kogo koledzhu, laureat Pulіtcerіvs'koї premії, premії Nacіonal'noї akademії nauk SShA. Jogo svіtovij bestseler «Sila zvichki» ponad 60 tizhnіv perebuvav u topі New York Times ta rozіjshovsja nakladom 1,5 mіl'jona primіrnikіv 30 movami. «Kmіtlivіshі, shvidshі, krashhі» — jogo druga kniga, і vzhe za tri tizhnі pіslja vihodu drukom u bereznі 2016 roku vona dosjagla pershih mіsc' sered bestselerіv New York Times.)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.