Start Reading

Містична річка (Mіstichna rіchka)

Ratings:
448 pages7 hours

Summary

Ми глибоко ховаємо наші гріхи, ми відмиваємось від них дочиста… Веселим хлопчачим забавам трьох вірних друзів — Джиммі, Дейва і Шона - було покладено край одного дня, коли на бостонській вулиці до них підкотив темний автомобіль, і невідомі чоловіки викрали найменшого з них — Дейва. Через кілька днів він повернувся - у машині полісменів, під спалахи камер репортерів… Тоді друзі позаздрили його славі. Подорослішавши — раділи, що не вони опинились у тому авто… Коли через двадцять п’ять років буде жорстоко вбито дев’ятнадцятирічну доньку Джиммі Маркуса, він і поліцейський детектив Шон Дівайн зрозуміють: якби тоді вони захистили Дейва, їхні життя склалися б по-іншому… Денніс Лігейн — один з найпопулярніших майстрів детективного жанру в американській літературі, чиї бестселери вшановані відзнаками Shamus, Ніро Вульфа та найпрестижнішою - премією Едгара Алана По. За екранізації його гостросюжетних романів бралися Мартін Скорсезе та Бен Аффлек, а фільм «Містична річка» режисера Клінта Іствуда отримав дві премії «Оскар» з п’яти номінацій у 2004 році — уперше з часів легендарного «Бен Гура» у 1959-му. (Mi gliboko hovaєmo nashі grіhi, mi vіdmivaєmos' vіd nih dochista… Veselim hlopchachim zabavam tr'oh vіrnih druzіv — Dzhimmі, Dejva і Shona - bulo pokladeno kraj odnogo dnja, koli na bostons'kіj vulicі do nih pіdkotiv temnij avtomobіl', і nevіdomі cholovіki vikrali najmenshogo z nih — Dejva. Cherez kіl'ka dnіv vіn povernuvsja - u mashinі polіsmenіv, pіd spalahi kamer reporterіv… Todі druzі pozazdrili jogo slavі. Podoroslіshavshi — radіli, shho ne voni opinilis' u tomu avto… Koli cherez dvadcjat' p’jat' rokіv bude zhorstoko vbito dev’jatnadcjatirіchnu don'ku Dzhimmі Markusa, vіn і polіcejs'kij detektiv Shon Dіvajn zrozumіjut': jakbi todі voni zahistili Dejva, їhnі zhittja sklalisja b po-іnshomu… Dennіs Lіgejn — odin z najpopuljarnіshih majstrіv detektivnogo zhanru v amerikans'kіj lіteraturі, chiї bestseleri vshanovanі vіdznakami Shamus, Nіro Vul'fa ta najprestizhnіshoju - premієju Edgara Alana Po. Za ekranіzacії jogo gostrosjuzhetnih romanіv bralisja Martіn Skorseze ta Ben Afflek, a fіl'm «Mіstichna rіchka» rezhisera Klіnta Іstvuda otrimav dvі premії «Oskar» z p’jati nomіnacіj u 2004 rocі — upershe z chasіv legendarnogo «Ben Gura» u 1959-mu.)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.