Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 days
Το Χρυσό Βιβλίο της Σοφίας

Το Χρυσό Βιβλίο της Σοφίας

Read preview

Το Χρυσό Βιβλίο της Σοφίας

Length:
59 pages
46 minutes
Publisher:
Released:
Oct 1, 2017
ISBN:
9781507192528
Format:
Book

Description

Η Seila Orienta έγραψε αυτή την περιγραφή της 4ης κάρτας Tarot σύμφωνα με το σύστημα του Franz Bardon. Για πρώτη φορά στην ιστορία της αποκρυφιστικής λογοτεχνίας, περιγράφεται και αποκαλύπτεται αυτή η 4η κάρτα Ταρώ του μεγάλου Ερμή Τρισμεγίστου. Περιλαμβάνονται άγνωστες ασκήσεις συγκέντρωσης και διαλογισμού. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη διαφορά της μαγείας και του μυστικισμού, καθώς και στους κινδύνους μιας μονόπλευρης διαδρομής. Τελικά, με την ολοκλήρωση της 4ης κάρτας Ταρώ, θα υπάρξει μια τεχνική ενοποίησης με τον παγκόσμιο Θεό, ο οποίος είναι ο δάσκαλος της ηλιακής σφαίρας. Στη Καμπάλα ο δάσκαλος αυτός ονομάζεται «Μετάτρον».

Publisher:
Released:
Oct 1, 2017
ISBN:
9781507192528
Format:
Book


Related to Το Χρυσό Βιβλίο της Σοφίας

Related Books

Book Preview

Το Χρυσό Βιβλίο της Σοφίας - Seila Orienta; P. Windsheimer - Translator

Αναγνώστη

Πρόλογος

Το πρώτο βήμα στη δημιουργία αυτού του βιβλίου πραγματοποιήθηκε σε μια συνάντηση στην Πράγα με τον αγαπημένο μαθητή του Bardon, τον Δρ M.K. Milan Kumar. Ο φίλος μου Anion πρόσφερε στον Δρ. Kumar μια πέννα με φτερό από κοράκι ως δώρο, ζητώντας του να γράψει μια περιγραφή της τέταρτης κάρτας Ταρώ. Ωστόσο, ο Δρ Kumar απάντησε: Εσύ θα πρεπε να το γράψεις αυτό το βιβλίο. Έχεις τα προσόντα να το κάνεις, έτσι δεν είναι;

Στον φίλο και μέντορά μου, αυτή η πρόταση αποτέλεσε μια άμεση προτροπή για την εκπόνηση αυτού του βιβλίου. Μελετώντας το τελικό χειρόγραφο, συνειδητοποίησα ότι η Seila Orienta συνέβαλε στην κληρονομιά του Franz Bardon με αυτό το μικρό βιβλίο. Κάθε αληθινός και προηγμένος ερμητικός μάγος, όπως η Seila Orienta, μπορεί να διαβάσει με ακρίβεια τα έργα του Δασκάλου Arion στα Χρονικά του Ακάσα. Η Seila Orienta έχει αντλήσει από αυτά τα χρονικά, για να δημιουργήσει αυτό το έργο. Ο θεοσοφίστης  Franz Hartmann περιγράφει τη διαδικασία της ανάγνωσης στα Ακασικά Χρονικά στο βιβλίο του Μια περιπέτεια μεταξύ των Ροδόσταυρων.

Εύχομαι στον αναγνώστη μεγάλη χαρά και επιτυχία στη συγκέντρωση ενός πλούτου σοφίας που βρίσκεται στις σελίδες αυτού του βιβλίου.

J. v. Hohenstätten

Εισαγωγή

Το τέταρτο φύλλο στο Βιβλίο της Σοφίας είναι η τέταρτη Κάρτα Ταρώ, η οποία συχνά συμβολίζεται από μια εικόνα ενός σοφού ή μερικές φορές και ενός αυτοκράτορα. Η περιγραφή της τέταρτης κάρτας Ταρώ παρουσιάζει ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον ερμητικό, τον μάγο της σφαίρας και τον Καμπαλιστή, επειδή τους επιτρέπει να συγκεντρώσουν τα βαθιά μυστικά της γνήσιας ερμητικής σοφίας. Η γνώση της αυτής κάρτας επιτρέπει στον επαγγελματία να ξεπεράσει ακόμα και τα πιο δύσκολα εμπόδια, όχι μόνο από την σκοπιά της κατανόησης, αλλά πιο σημαντικά, από τη σκοπιά της διορατικότητας και της σοφίας. Ο μύστης πρέπει να είναι σε θέση να απαντάει σε όλα τα ερωτήματα.  Ένας σωστά εκπαιδευμένος ειδήμων  θα έχει σωστή επίγνωση των καθολικών νόμων. Ακόμα και ο θεωρητικός θα εμπλουτίσει την σκέψη του και ο αναγνώστης θα βρει απαντήσεις σε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με τους παγκόσμιους νόμους, μελετώντας αυτό το βιβλίο.

Αν και δεν είναι δυνατόν να περιληφθεί όλη η σοφία σε ένα και μόνο βιβλίο, ένας ασκούμενος με διαίσθηση θα έχει αρκετό υλικό για να επεκτείνει το πνεύμα. Το υλικό από τους τρεις προηγούμενους τόμους μου θα φωτιστεί από διαφορετικές πτυχές. Με αυτόν τον τρόπο, ο ασκούμενος που μελετά σε βάθος το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, θα βιώσει μια επέκταση της συνείδησης του και θα αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση των αιτιών και των αποτελεσμάτων των καθολικών νόμων. Ένας ασκούμενος που επικεντρώνεται στον πλούτο των πληροφοριών σε αυτό το βιβλίο, θα αναπτύξει ένα βαθύ σεβασμό για τους παγκόσμιους νόμους. Ο έμπειρος θα αναπτύξει ανυπολόγιστη αφοσίωση στη Θεϊκή Πρόνοια. Σε μυστικές προφητείες και σχολές ιεροσύνης του

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Το Χρυσό Βιβλίο της Σοφίας

0
0 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews