Start Reading

Koreni nacionalne mržnje na Balkanu

Ratings:
158 pages2 hours

Summary

Tokom procesa industrijalizacije nakon dva svetska rata, stotine hiljada seljaka sa dinarske visoravni nastanili su se u velikim gradovima u potrazi za poslom i sa sobom poneli tradicionalni i patrijarhalni klanski sistem. Dok su planinska sela uvek nastanjena ljudima koji pripadaju istoj etničkoj skupini, veliki gradovi su obavezno višenacionalni i kosmopolitski. Ti došljaci se teško uklapaju u taj šareni melting pot različitih običaja i verovanja mirnog gradskog autohtonog stanovništva. Kada je izbio rat, oni koji su bili seoskog porekla zauzeli su položaje na brdima koja okružuju gradove i odatle počeli da bombarduju, kako bi isterali višekulturno stanovništvo.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.