Start Reading

Çeviri Eleştirisi Kuramı

Ratings:
283 pages9 hours

Summary

Türkiye’de çeviriye ve çeviribilime olan ilgi son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Üniversitelerdeki çeviri bölümlerinin sayısının artmasıyla çeviri edimini kuramsal bir çerçeveyle betimlemeyi ve açıklamayı hedefleyen çalışmaların sayısı da artmıştır. Hal böyleyken çeviri eleştirisi ve bu eleştirinin nasıl yapılacağı da önemli bir araştırma alanı olmuştur. Ancak Türkiye’de çeviri eleştirisi üzerine yeterli kapsamda bir çalışmanın eksikliği duyulmaktadır. Bu anlamda Prof. Dr. Muharrem Tosun’un Çeviri Eleştirisi Kuramı kitabı çok büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Tosun, Amerika ve Avrupa kaynaklı eleştiri kuramlarını kapsamlı bir şekilde ele alıp bu kuramların çeviriye ve çeviribilime yansımalarını incelemektir. Kitap, gerek çeviri bölümü  akademisyenleri ve öğrencileri gerekse de genel anlamda eleştiri kuramlarına ilgi duyan edebiyat, sosyoloji, felsefe severler için önemli bir başvuru kaynağı olacaktır.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.