Start Reading

Tanrının Askerleri 4

Ratings:
560 pages6 hours

Summary

Türkler Araplarla, İslamiyet'in ilk yarım asrı içinde askeri güç olarak tanışıp karışmışlar. Muaviye; Hilafeti (veya saltanatı 661-679) zamanında cesur ve cengaver Türklerden yoğun biçimde istifade etmişti. Hilafet merkezi olan Şam'da Türk askerlerin yekûnu 18-20 bin civarındaydı.Türkler halife olmuyorlar, fakat halifenin en yakınında bulunup, gerekli durumlarda onu yönlendirebiliyorlardı.Semerkand bir süre Türkleri barındırdı. Arap - İslam Orduları'nın hızlı yıllarında Emevilerin eline geçti... Cengiz Han rüzgarı değdiğinde 1220 şehir harabe oldu...

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.