Start Reading

Osmanlı Tarihi ve 1.Dünya Savaşı Anıları

Ratings:
642 pages5 hours

Summary

Hive Krallarının Tenuhi sülalesine mensup olan Arslan'ın annesi de Çerkez asıllı Fadıla Hanım'dır. Arslan 1879 yılında Lübnan'da dünyaya gelmiştir. Beş yaşına geldiğinde okuma yazma öğrenen Arslan, daha sonra Amerikan Koleji'ne devam etmiş İngilizce'nin yanında başka derslerde de başarılı olmuştur.Siyasi tarihçi-şair-edebiyatı-büyük yazar ve emir'ü'l beyan (söz ustası) olarak bilinir. Kısa bir Türk tarihi girişi ile başlayan kitap, bütün padişahların hayatını ve o dönemde yaşayan alimleri tanıtıyor. Son dönem birebir şahit olduğu olayların anlatıldığı bir hatırat da sayılır.Kendi ifadesi ile; "...Bizim maksadımız, anlattığımız olaylara, bizzat şahit olduğumuzu göstererek sözümüzü güçlendirmektedir. Çünkü dinlemek ile görmek arasında çok büyük fark vardır. Tarihçilerin haber verdiği olayların bir çoğunun ya aslı yoktur, ya da zayıftır. Bunun sebebi; tarihçilerin bu haberleri ya insanların ağzından almaları, veya çok incelemedikleri bazı rivayetleri nakletmeleridir. Ben ise gözümle görüp, kulağımla duyduğuma anlattım. Bundan maksadım; ziyadesiyle araştırarak, sonuçta da son derece güvenilir bilgiler sunmaktadır...'Gören işiten gibi değildir'"

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.