I Love to Keep My Room Clean Con Thích Giữ Phòng mình Sạch sẽ (English Vietnamese Bilingual): English Vietnamese Bilingual Collection

Book Actions

Start Reading

Book Information

I Love to Keep My Room Clean Con Thích Giữ Phòng mình Sạch sẽ (English Vietnamese Bilingual): English Vietnamese Bilingual Collection

Ratings:
Rating: 0 out of 5 stars0/5 ( ratings)
Length: 37 pages10 minutes

Description

English Vietnamese Bilingual children's book. Perfect for kids studying English or Vietnamese as their second language.

This children's book will motivate the kids to take responsibility and keep their room organized. Follow along as little bunny Jimmy and his brothers learn their lesson in this picture book. They learn to work together, clean up their room, and organize their toys.

Cuốn sách trẻ em này có thể tạo động lực cho bé có trách nhiệm và giữ gìn phòng mình gọn gàng. Hãy cùng dõi theo chú thỏ Jimmy bé nhỏ và hai anh của mình trong cuốn sách tranh này khi ba anh em học thêm được bài học mới. Ba cậu bé đã học được cách cùng nhau làm việc, dọn dẹp phòng và sắp xếp đồ chơi.

Bạn có thể kể câu chuyện này cho bé vào giờ đi ngủ hoặc nếu thưởng thức cùng cả nhà cũng vô cùng thú vị!

Read More